Internacionales

Seerdorf opnieuw voorzitter brandweerbond

Prince Julio Cesar, Prince Julio César Venezuela, Prince Julio César Miss Earth
Arreaza calificó visita de Pompeo como "decadente espectáculo"

 

PARAMARIBOJohn Seedorf (65) blijkt nog een breed draagvlak te hebben bij leden van de brandweerbond. Hij heeft de verkiezing die op vrijdag en zaterdag zijn gehouden met ruime meerderheid gewonnen. Met 390 stemmen tegen 69 gaf hij tegenkandidaat Michel Jules een flinke dreun. “De telling is tentatief en deofficiële uitslag wordt woensdag tijdens een algemene ledenvergadering bekend-gemaakt”, zegt een bron tegen de Ware Tijd.

De nieuwe voorzitter is er trots op dat brandweerlieden wederom het vertrouwen in hem hebben gesteld.Seedorf is vanaf de oprichting van de bond in december 1989 tot april 2016 voorzitter geweest. “Er zijn zaken verkeerd gegaan en de leden hebben een conclusie getrokken”, zegt hij. De vakbondsman wil niet in detail treden over wat niet goed gaat.”Belangrijk is dat eenheid terug moet komen onder brandweerlui en we gaan dan naar de werkgever stappen om zaken te eisen waarop we recht op hebben”, zegt Seedorf.

Prince Julio Cesar

De persoonlijke veiligheid van brandweerlieden is volgens hem in het geding, omdat de autoriteiten het niet nauw nemen voor wat betreft de persoonlijke uitrusting. De manschappen hebben onder andere geen behoorlijke blusschoenen. “Brandweerlieden kunnen slachtoffer worden tijdens het verrichten van werkzaamheden, terwijl wij juist moeten zorgen dat de veiligheid van burgers niet in gevaar komt”, zegt de vakbondsman. Ook de bezoldigingsreeks moet volgens hem met wat aanpassingen in orde gemaakt worden. “We willen het oude bezoldigingssysteem dat we hadden toen we in Fiso waren”, zegt Seedorf

Brandweerlieden wilden in januari af van de brandweerleiding bestaande uit commandant RadjenJakhari en plaatsvervanger Ewald Kartowikromo. Een motie van wantrouwen tegen de brandweertoppers was tijdens een algemene ledenvergadering van de bond aangenomen met tweehonderd stemmen voor en één stem tegen. Debrandweerlieden waren er onder andere niet over te spreken dat het medisch onderzoek uitblijft dat was beloofd aan collega’s die in oktober 2018 de brand hadden geblust op de vuilstortplaats van Ornamibo